Mùa thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên

Tây Nguyên hiện có hơn 600.000ha cà phê, trong đó Gia Lai có gần 100.000ha, xếp thứ 3 khu vực. Là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh Gia Lai, gần 88.000ha cà phê tập trung ở các huyện Chư Prông, Ia Grai, Mang Yang và Chư Sê… đạt sản lượng 254.440 tấn trên năm.


Năm nay do dịch bệnh, các nhân công quê Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định… không lên Gia Lai đông như mọi năm. Người hái cà phê chủ yếu là lao động tại địa phương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *