PHÂN BÓN NPK CAO CẤP 18-8-18+BO+TE

Phân bón đất xanh

Thành phần:
Đạm tổng số (Nts):  18%;
Lân hữu hiệu (P2O5hh):  8%;
Kali hữu hiệu (K2Ohh)   :  18%;
Bổ sung trung vi lượng.

Công dụng:

– Thúc cây phân nhánh nhiều, bung đọt nhanh, mạnh;

– Tăng khả năng chống chịu khô hạn, sương muối, rét lạnh;

– Tăng kích cỡ trái, trái tròn đều, nặng ký;

– Rút ngắn thời gian sinh trưởng, kéo dài thời gian thu hoạch;

– Ức chế sinh trưởng đọt non, tăng dinh dưỡng vào trái, củ và hạt;

– Thúc trái lớn nhanh, chắc ruột và đậm đà vị tự nhiên.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây cà phê: cà phê kinh doanh.

– Đợt 1: 500-600 kg/ha/lần bón vào đầu mùa mưa;

– Đợt 2: 600-700 kg/ha/lần bón vào giữa mùa mưa;

– Đợt 3: 700-800 kg/ha/lần bón vào cuối mùa mưa.

2. Cây cao su: thời kỳ kinh doanh.

– Đất đỏ: 

+ Đợt 1: 200-250 kg/ha bón vào đầu mùa mưa;

+ Đợt 2: 100-150 kg/ha bón vào cuối mùa mưa.

– Đất xám:

+ Đợt 1: 250-300 kg/ha bón vào đầu mùa mưa;

+ Đợt 2: 100-150 kg/ha bón vào cuối mùa mưa.

– Đất cát, cát pha:

+ Đợt 1: 300-350 kg/ha bón vào đầu mùa mưa;

+ Đợt 2: 100-150 kg/ha bón vào cuối mùa mưa.

3. Cây tiêu: thời kỳ kinh doanh

– Đợt 1: 0,1-0,2 kg/trụ/lần bón vào giai đoạn sau thu hoạch;

– Đợt 2: 0,2-0,4 kg/trụ/lần bón vào giai đoạn ra hoa;

– Đợt 3: 0,3-0,6 kg/trụ/lần bón vào giai đoạn nuôi trái.

4. Cây ăn trái và cây dài ngày:

– Đợt 1: 0,6-1,0 kg/gốc/lần bón vào giai đoạn sau thu hoạch;

– Đợt 2: 0,6-1,5 kg/gốc/lần bón vào giai đoạn ra hoa;

– Đợt 3: 1,0-1,5 kg/gốc/lần bón vào giai đoạn nuôi trái.

5. Rau và cây ngắn ngày:
          Bón lót: 50 kg/ha/vụ;
          Bón thúc:

+ Từ 7-10 ngày sau gieo: 150 kg/ha/lần;

+ Từ 15-20 ngày sau gieo: 100 kg/ha/lần;

+ Từ 25-30 ngày sau gieo: 200 kg/ha/lần.

Phân Bón Đất Xanh Đồng Hành Tin Tưởng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *