Chào mừng bạn đến với website chúng tôi!
 • slide 09
 • slide 08
 • slide 07
 • slide 06
 • slide 05
 • slide 04
 • slide 03
 • slide 02
 • slide 01
 • slide 10
 • slide 11
Hotline: 0967 555 444
phanbondatxanh2005@yahoo.com
Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
 • Nhà máy mới
 • Cán bộ nhân viên về thăm nhà máy mới
 • Nhà máy mới 1
 • Nhà máy mới
 • Nhà máy mới
 • Nhà máy mới
 • Nhà máy mới 1
 • Giám đốc thăm nhà máy
 • Nhà máy mới
 • BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • HỌP NHÂN SỰ ĐẦU NĂM 2019
 • HỌP NHÂN SỰ ĐẦU NĂM 2019
 • HỌP NHÂN SỰ ĐẦU NĂM 2019
 • phân bón đất xanh 11
 • phân bón đất xanh 11
 • phân bón đất xanh 10
 • phân bón đất xanh 9
 • phân bón đất xanh 8
Hỗ trợ trực tuyến
 • TỔNG GIÁM ĐỐC:                0907.555.444
 • GĐ KINH DOANH - KT:         0967.555.444
 • PHÒNG KINH DOANH:          0915.555.444
 • PHÒNG KẾ TOÁN:                0938.555.444
 • PHÒNG KINH DOANH - KT:   0968.555.444
 • VĂN PHÒNG CÔNG TY:         0942.555.444
 • Email: phanbondatxanh2005@yahoo.com

Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 6.3.2014

Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

38000

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Cao su SVR10

34700

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Cao su SVR3L

37600

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Bình Thuận

05/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

331-335

VNĐ

Phú Yên

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Bình

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Thuận

05/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Phú Yên

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Gia Lai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Bình Phước

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đồng Nai

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Bình Dương

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Tây Ninh

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Kon Tum

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đắk Lắk

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Đắk Nông

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Quảng Trị

05/03/2014

Mủ cao su RSS3

225,8

YÊN

Quảng Bình

05/03/2014

Theo Nhà nông

Đối tác
 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • phân bón bình việt
 • Liên minh hợp tác xã Việt Nam
 • PHÂN BÓN SONG MÃ
 • PHÂN BÓN  ĐẦU NGỰA