Chào mừng bạn đến với website chúng tôi!
 • slide 08
 • slide 07
 • slide 06
 • slide 05
 • slide 04
 • slide 03
 • slide 02
 • slide 01
Mr. Trung                          Hotline: 0967 555 444
phanbondatxanh2005@yahoo.com
Phân tích thị trường
Hình ảnh hoạt động
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Trung Quốc năm 2018
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Malaysia
 • GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Trung Quốc năm 2018
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Trung Quốc năm 2018
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Trung Quốc năm 2018
 • Tập thể nhân viên Công ty tham quan, du lịch Trung Quốc năm 2018
 • THAM GIA HỘI NGHỊ PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
 • THAM GIA HỘI NGHỊ PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
 • THAM GIA HỘI NGHỊ PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
 • THAM GIA HỘI NGHỊ PHÂN BÓN HỮU CƠ TẠI HÀ NỘI NĂM 2018
 • PHÓ TGĐ THAM GIA HỌP CÔNG TY ĐẦU NĂM 2017
 • HỌP CÔNG TY ĐẦU NĂM 2017
 • MỪNG SINH NHẬT PHÓ TGĐ
 • THAM QUAN, DU LỊCH MALAYSIA
 • du lịch, tham quan malaisia
 • tham quan, du lịch singapore
 • TỔNG GIÁM ĐỐC - TRẦN HƯNG TIẾN
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 01: Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 02: Hỗ trợ trực tuyến
0907 555 444
0967 555 444
Email: phanbondatxanh2005@yahoo.com

Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 4.3.2014

Tên sản phẩm

Giá

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

37700

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Cao su SVR10

34500

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Cao su SVR3L

37300

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Bình Thuận

04/03/2014

Mủ cao su tươi(nước)

327-331

VNĐ

Phú Yên

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Quảng Bình

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Bình Thuận

04/03/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14600

VNĐ

Phú Yên

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Gia Lai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Bình Phước

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đồng Nai

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Bình Dương

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Tây Ninh

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Kon Tum

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đắk Lắk

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Đắk Nông

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Quảng Trị

04/03/2014

Mủ cao su RSS3

224,7

YÊN

Quảng Bình

04/03/2014

Theo Nhà nông

Đối tác
 • Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • phân bón bình việt
 • Liên minh hợp tác xã Việt Nam
 • PHÂN BÓN SONG MÃ
 • PHÂN BÓN  ĐẦU NGỰA